Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Ilses Zjatte en talore die worden aangeboden via deze website: www.zjatte-talore.be

1.2 Ilses Zjatte en talore heeft het recht producten van de website te verwijderen.

1.3 Ilses Zjatte en talore is bevoegd om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden meteen bij publicatie in werking. 

Artikel 2: Totstandkoming

2.1 De overeenkomst tussen Ilses Zjatte en talore en de koper komt tot stand bij aankoop en betaling van het product of bij goedkeuring van de offerte.

2.2 Aankopen gebeuren na overeenkomst en overschrijving van het te betalen bedrag op ons rekeningnummer.

2.3 Bij een aankoop geeft een klant aan Ilses Zjatte en talore te kennen de algemene voorwaarden te accepteren.

Artikel 3: Betaling

3.1 De aankoop kan niet worden voltooid zonder betaling.

3.2 De verkoopsprijzen van de via deze website aangeboden producten zijn terug te vinden op de website van Ilses Zjatte en talore.

3.3 Er zijn geen kortingstarieven van toepassing.

3.4 Schuldvorderingen welke mits tussenkomst van derden moeten worden geïnd, worden verhoogd met 15%, met een minimum van 20% van het te betalen bedrag.

Artikel 4: Annulering en klachten

4.1 Eventuele klachten over de door Ilses Zjatte en talore geleverde producten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk (per mail) en gemotiveerd aan Ilses Zjatte en talore kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Artikel 5: Online account

5.1 Indien een klant een aankoop doet via deze website, dient hij werkelijk bestaande adresgegevens in te voeren. Die adresgegevens worden gebruikt voor levering van de produvcten.

5.2 Bij aankoop van een product via deze website geeft de koper toestemming aan Ilses Zjatte en talore om naar het opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.

5.3 Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met derden worden gedeeld.

Artikel 6: Privacy

6.1 Ilses Zjatte en talore gebruikt je persoonsgegevens alleen in het kader van eigen dienstverlening. Ilses Zjatte en talore houdt zich aan de wettelijke regels betreffende Bescherming van de Persoonsgegevens. Zie privacyverklaring.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Bij eventuele geschillen zal Ilses Zjatte en talore altijd eerst haar best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil aan de rechter wordt voorgelegd.

7.2 Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

7.3 Eventuele betwistingen kunnen alleen door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Zjatte&talore is gevestigd worden beslecht.

7.4 Alle gegevens van prijzen, inhouden en eigenschappen van de aangeboden producten en diensten staan onder voorbehoud van wijziging.

Verzending

Bij de aankoop van product kiest u voor afhaling of verzending. De datum van levertijd hangt af van de productietijd van het door u bestelde artikel. U ontvangt hiervoor de nodige informatie in uw factuur, in uw offerte of in uw confirmatiemail. Vermits elk product op maat wordt gemaakt na bestelling, hangt de levertijd af van de door u gevraagde opties. 

Indien het gaat om een reeds afgewerkt en op voorraad zijnd product kan u dit binnen een termijn van 30 dagen afhalen indien u voor die optie koos. Indien u koos voor verzending, dient u de verzendingskosten te betalen. Afspraak over de verzendtijd gebeurt via mail.